מבוא ל'מפת הנפש'

מבוא ל'מפת הנפש'

קורס קצר לרכישת יכולת התמודדות רגשית, ארבעה פרקים מתומצתים המעניקים ידע מעשי להתמודדות רגשית ביתית - עם דגש לתקופה הקורונה.

מבוא למפת הנפש

עולם מופלא של ידע מעשי

מבוא למפת הנפש - פתיחה

בית החרושת של הרגשות

מבוא למפת הנפש - שיעור 1#

לעשות מהלימון לימונענע

מבוא למפת הנפש - שיעור 2#

איך מכינים רוסטביף

מבוא למפת הנפש - שיעור 3#

הדרך הנעלמת לאופטימיות

מבוא למפת הנפש - שיעור 4#